English Site Title – Exit coaching

Exit coaching

t Is nait aal doagen kovvie mit kouk’ (Gronings gezegde)

Het is niet alle dagen feest en waar mensen samenzijn en werken, kan na verloop van tijd spanning ontstaan. Zowel bij werkgever als werknemer.

Een medewerker voelt zich niet begrepen, raakt gedemotiveerd, trekt anderen mee, meldt zich ziek of zoekt een andere baan. Voor beide partijen een langdurige, kostbare zaak zonder bevredigend einde. Tel maar eens op wat dit kost aan tijd en concentratie, sfeer en goede naam voor u als werkgever. Wat kan u anders doen? Wat is 'verstandig'?

Met behulp van deskundige coaching is het mogelijk om snel tot een werkbare situatie te komen. Exit coaching richt zich op inzicht, het bespreekbaar maken van de verschillende belangen en het komen tot een oplossing:

Hernieuwde samenwerking of het uit elkaar gaan op een manier waar beide partijen tevreden mee zijn en hun voordeel mee doen.

Voordelen van exitcoaching boven het ´op z'n beloop´ laten:
• Snel duidelijk wat er speelt
• Informele procedure, gang naar de rechter voorkomen
• Voorkomen van verzuim, pestgedrag, negatieve sfeer
• Regie terug naar eigenaar: medewerker en/of leidinggevende
• Toekomstgericht
• Wensen en belangen staan centraal
• Oplossing: hoge acceptatiegraad en duurzaam resultaat

Binnen uw organisatie kan exit coaching worden ingezet voor spanning of onbegrip tussen leidinggevende-medewerker, medewerkers onderling en collega managers.

Wilt u meer weten over exit coaching in het algemeen of is er een situatie binnen uw organisatie waarvoor u exit coaching wilt inschakelen?

Neemt u dan contact op met Rianne. Login