English Site Title – Vacature ONS welzijn

Vacature ONS welzijn

ONS welzijn, de welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant, is op weg een excellente netwerkorganisatie te worden. Met leiderschap dat richting geeft. Met medewerkers die trots zijn op hun werk bij ONS welzijn en die persoonlijk leiderschap tonen.

Er is hiertoe een ambitieus HRM beleid beschreven. ONS welzijn rust hierin haar medewerkers maximaal toe om tot een optimale uitvoering van haar ambitie te kunnen komen. Investeren in medewerkers die blijvend vitaal en energiek kunnen zijn, betrokken, bevlogen en in verbinding met de doelen en qua kennis en bekwaamheden up-to-date voor de uitdagingen in hun werk.
Veel randvoorwaarden worden beïnvloed door het zelforganiserende team. Daarom geeft ons nieuwe HRM beleid richting aan de zelforganisatie van het team. Hierbij gaan we voortdurend uit van onze kernwaarden autonomie, talenten en nabijheid.

Bedrijfsvoering zoekt voor de verdere uitwerking en implementatie van het HR beleid per januari 2018 ter versterking van het team ‘HR en Organisatie ontwikkeling’, een enthousiasmerende en resultaatgerichte

Senior Human Resources beleidsadviseur (24 uur)


Wat is het doel van deze functie binnen ONS welzijn?
Het doel van deze functie is het HRM beleid van de beleidstafel naar de teamtafel te brengen. Om de verbinding te leggen van achterliggende visie naar de praktische mogelijkheden ter ondersteuning van het dagelijkse werk in het primair proces en bedrijfsvoering.

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
• Het uitwerken en implementeren van het HR beleid en de beleidskaders Duurzame Inzetbaarheid, Leren en Ontwikkelen, Binden en Boeien, Resultaat en Beoordelen, Waarderen en Belonen
• Het optreden als expert en projectmanager voor de projecten die binnen het ‘Plan van Aanpak in de borging van het HRM beleid’ zullen plaatsvinden gedurende de transitieperiode. Het agenderen en aanjagen van vervolgprojecten.
• Het zijn van expert en sparringpartner en verbinder van team, procesbegeleiders, manager en MT op gebied van teamopbouw, kernwaarden en organisatieontwikkeling binnen de voornoemde HR beleidskaders.
• Het meenemen van de organisatie in de visie, de cultuur en de beweging naar zelforganisatie volgens de kernwaarden en het speelveld van zelforganisatie. Het verbinden van de grote lijn aan de dagelijkse inzet van de medewerkers in het primair proces en bedrijfsvoering. Het hierin zijn van ambassadeur, adviseur en voorlichter voor de teams, zodat zij invulling kunnen geven aan de kernwaarden van ONS welzijn. Het voorstellen van en ondersteunen in maatwerk oplossingen. Organisatiebrede oplossingen borgen in beleid en proces.
• Voorwaardenscheppend in het organisatiebreed inzetten op talent en flexibiliteit van medewerkers en teams. Het creëren van een optimale leeromgeving, door advies over uitvoering, cultuur en borging aan teams en het MT.
• Het vertalen van visie, missie en strategie van ONS welzijn en van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar organisatie-inrichting, werkwijzen en eigenaarschap. Het doen van voorstellen richting MT voor HRM-visie, HRM beleid en HRM instrumenten en processen. Deze borgen binnen de teams.
• Meten van kwaliteit en effect van het HRM beleid door uitvoering van het medewerkers tevredenheidonderzoek (MTO) en het organisatie breed adviseren over de opvolging van de resultaten.
• Met het MT analyseren van het huidige en gewenste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbestand (organisatie breed en per team) en het adviseren van de managers over een Plan van Aanpak om te komen tot het gewenste Personeelsplan. Mede uitvoering geven aan dit Personeelsplan.
• Beheer van het functie/loongebouw, het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden binnen de grenzen van de geldende CAO. Inzichtelijk maken binnen de organisatie en advies aan MT ic wijzigingen en signalen. Zoekt hierin actief de samenwerking met de Personeel & Salarisadministratie.
• Het optreden als HR expert en sparringpartner voor Bestuurder richting OR.
• Het meenemen van het HR team in de gewenste ontwikkelingen.

 Wat vragen wij van jou?

HBO+ werk- en denkniveau, alsmede meerdere jaren ervaring binnen het vakgebied. Dit kan zeker buiten de zorg & welzijn sector zijn opgedaan.

Een sterke affiniteit of ervaring met zelforganiserende teams vanuit HR of een begeleidende rol binnen een netwerkorganisatie is een pre.

Jij kent jezelf als betrokken, resultaatgericht, overtuigend, zoekend naar samenwerking en verbinding, transparant, analytisch en conceptueel.

Je hebt actuele kennis op arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenwetgeving (ARBO) en Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Het hebben, of aantoonbaar snel kunnen bouwen, van een (extern) deskundigennetwerk.


Wat bieden wij?

  • Een uitdagende rol binnen een organisatie in ontwikkeling.
  • Circa 320 gedreven medewerkers.
  • Een vaste positie voor 24 uren per week (0,67 FTE).
  • De functie is ingedeeld in CAO W&MD salarisschaal 10 welke momenteel gemaximeerd is op € 4.236,- bruto p/m.


Hoe kun je reageren?
Graag een gemotiveerde sollicitatie inclusief CV uiterlijk donderdag 23 november 2017 per email te zenden aan rianne@hrmobiel.nl ter attentie van Rianne Kruizenga, interim HR adviseur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne op 06-23948871. Organisatie website: https://www.ons-welzijn.nl

Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de week van 27 november.Login